ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สถานที่สอบ ณ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี อาคารมงคลเทพมุนี ห้องสอบ 2/202 วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น.

แสดงความคิดเห็น