กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 11 “มจร.สัมพันธ์ พะเยาเกมส์”

         วันที่ 10 พ.ย. – 12 พ.ย. 2560 บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้เดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาสี มจร.สัมพันธ์”พะเยาเกมส์” ที่จังหวัดพะเยา โดย เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การนี้ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหลายประเภท อาทิเช่น ฟุตบอล เปตอง เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล แบดมินตัน และกีฬาพื้นบ้าน
         ในปีนี้บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร โดยได้รับเหรียญรางวัลในครั้งนี้ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กรีฑา ประเภทวิ่ง 100 เมตร ชาย (นายจิรพนธ์ ภูธำรง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์)ได้ 1 เหรียญทองแดง, และประเภทวิ่ง 4×100 เมตร หญิง (นางสาวภัคสิริ แอนิหน อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์) ได้ 1 เหรียญทองแดง สรุปเหรียญรางวัลที่โซนสีส้มได้รับในปีนี้ จำนวน 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 11 เหรียญทองแดง

cr.ภาพถ่าย

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจากโซนสีส้ม

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจากโซนสีน้ำเงิน

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจากโซนสีม่วง

แสดงความคิดเห็น