วีดิโอ
 •   ประกาศ จากหน่วยวิทยบริการฯ เรื่อง ข้อกำหนดการชำะค่าลงทะเบียนเรียน หากพ้นกำหนด ตามที่ประกาศ ไว้ นิสิต จะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ตามรายละเอียดในประกาศที่แนบมานี้ โดย 1.หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ( ป.บส.) 2.ปริญญาตรี สาขาการจั […]

  ประกาศเรื่อง ข้อกำหนดการชำะค่าลงทะเบียนเรียน…

    ประกาศ จากหน่วยวิทยบริการฯ เรื่อง ข้อกำหนดการชำะค่าลงทะเบียนเรียน หากพ้นกำหนด ตามที่ประกาศ ไว้ นิสิต จะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ตามรายละเอียดในประกาศที่แนบมานี้ โดย 1.หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ( ป.บส.) 2.ปริญญาตรี สาขาการจั […]

  Continue Reading...

 •          วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในส […]

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ…

           วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในส […]

  Continue Reading...

 • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี        ประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูล ตรวจความพร้อม โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ วัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร, ประธานกรรมการหน่วยวิทยบริการฯ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายา […]

  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์…

  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี        ประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูล ตรวจความพร้อม โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ วัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร, ประธานกรรมการหน่วยวิทยบริการฯ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายา […]

  Continue Reading...

 • ……………………………………………. ………………. ……………….. ……………&#823 […]

  สานสัมพันธ์พี่น้องรัฐศาสตร์…

  ……………………………………………. ………………. ……………….. ……………̷ […]

  Continue Reading...

 • ประกาศฯ จากหน่วยวิทยบริการเรื่อง ขนาดไซด์เสื้อ 1.เนื่องด้วย ขนาดเสื้อที่ทางหน่วยฯ จะ สั่งเป็น ไซต์ยุโรป แต่ไซต์ที่นิสิตสั่งเป็นไซต์คนไทย ทางหน่วยฯ จึงจะลดขนาดเสื้อให้ 1 ไซต์ รายละเอียดตามรูป เช่น นิสิตท่านใดที่สั่ง XL ไว้ขนาดเสื้อที่ได้จะเป็น L 2.นิส […]

  ประกาศฯ เรื่อง ขนาดไซด์เสื้อ

  ประกาศฯ จากหน่วยวิทยบริการเรื่อง ขนาดไซด์เสื้อ 1.เนื่องด้วย ขนาดเสื้อที่ทางหน่วยฯ จะ สั่งเป็น ไซต์ยุโรป แต่ไซต์ที่นิสิตสั่งเป็นไซต์คนไทย ทางหน่วยฯ จึงจะลดขนาดเสื้อให้ 1 ไซต์ รายละเอียดตามรูป เช่น นิสิตท่านใดที่สั่ง XL ไว้ขนาดเสื้อที่ได้จะเป็น L 2.นิส […]

  Continue Reading...

 •        วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๘ ได้จัดพิธีฉลองปริญญาบัตรและปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ หน่วยวิทยบริการ สังคมศาสตร์ (มจร.) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม โดยมีพระพรหมเวที จภ.15 เมตตามาเป็นประธานในพิธี คณาจารย์เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและหน่วยวิทยบริการมาร่วมง […]

  พิธีฉลองปริญญาบัตร…

         วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๘ ได้จัดพิธีฉลองปริญญาบัตรและปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ หน่วยวิทยบริการ สังคมศาสตร์ (มจร.) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม โดยมีพระพรหมเวที จภ.15 เมตตามาเป็นประธานในพิธี คณาจารย์เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและหน่วยวิทยบริการมาร่วมง […]

  Continue Reading...

Page 10 of 10« First...678910