ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

63047105553_25630407122123_2.zip (37 downloads)

แสดงความคิดเห็น