นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

เมื่อวานนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ประชาชนทั่วไป ณ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ ชั้น ๓ เปิดให้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ เมษายน

แสดงความคิดเห็น