เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ปี๒๕๖๐ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ปี๒๕๖๐

ทั้งพระภิกษุ-สามเณรและคณะศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ได้พร้อมใจกันเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้โดยมีผู้เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน สาธุ สาธุ สาธุ

cr. https://www.facebook.com/RakangdhamDhammakaya

แสดงความคิดเห็น