คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ปฏิบัติหน้าที่แนะแนวการศึกษา ณ วัดวังยาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

17200942_797076033775732_3557843947888838778_n

         คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี นำโดย พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย พระมหาอุทัย ปญฺญาปภาโส และ พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม ปฏิบัติหน้าที่แนะแนวการศึกษาห้องเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ณ วัดวังยาว ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

17202820_797076053775730_4930373745046146116_n 17264572_797076087109060_3193069189049521605_n

แสดงความคิดเห็น