ขอเชิญร่วมมุทิตาสักการะ วันกตัญญูกตเวที อายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี พระเทพญาณมงคล และฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ “พระปิฎกโกศล” วันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๐

17016054_1226171057502969_4999356020583678921_o

กำหนดการ วันกตัญญูกตเวที อายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี พระเทพญาณมงคลและฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ “พระปิฎกโกศล”
วันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐

เวลา ๑๐.๐๐ น. -พระสงฆ์วัดหลวงพ่อสดฯ สวดมาติกาบังสุกุล -ฉันภัตตาหารเพล
– พระภิกษุ-สามเณร วัดหลวงพ่อสด รับพระของขวัญจากพระเดชพระคุณฯ พระเทพญาณมงคล – คณะศิษยานุศิษย์ และสาธุชน ถวายมุทิตาจิต แด่พระเดชพระคุณฯ พระเทพญาณมงคล

วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เวลา ๑๙.๐๐ น. -พระสงฆ์(ศิษย์หลวงป๋า) เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
– คณะศิษยานุศิษย์ และสาธุชน ถวายมุทิตาจิต แด่พระเดชพระคุณฯ พระเทพญาณมงคล

วันจันทร์ ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๓๐ น. พระภิกษุสามเณร และสาธุชน พร้อมกัน ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
เวลา ๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมเวที แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระมหาเถระผู้ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระภิกษุ สามเณรฉันภัตตาหารเพล/สาธุชน ผู้มาร่วมงาน รับประทานอาหาร
เวลา ๑๒.๓๐ น. ทอดผ้าป่ามหากุศลวันกตัญญูกตเวที สร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

แสดงความคิดเห็น