โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีการทำรายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ ๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

           IMG_4417

           สำนักงานประกันคุณภาพ นำโดย พระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และคณะทำงาน ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

IMG_4308 IMG_4317 IMG_4324 IMG_4327 IMG_4342 IMG_4346 IMG_4364 IMG_4365
IMG_4375

IMG_4394

IMG_4386 IMG_4388 IMG_4390 IMG_4399 IMG_4401 IMG_4407 IMG_4415 IMG_4433 IMG_4442 IMG_4447 IMG_4448 IMG_4449 IMG_4451

IMG_4465

IMG_44581

IMG_4493 IMG_4495 IMG_4496 IMG_4499 IMG_45071

แสดงความคิดเห็น