พระราชทานสถาปนาตั้งสมณศักดิ์ พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปิฎกโกศล

         15250960_1129273893859353_6662887966913650821_o

          มีพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙โปรดพระราชทานสถาปนาตั้งสมณศักดิ์ พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปิฎกโกศลขอเจริญพรเชิญศิษยานุศิษย์ท่านที่เคารพนับถือในพระเดชพระคุณท่าน ได้ร่วมแสดงมุทิตาสักการะในโอกาสนี้ 

15304609_610982612436248_4488311920705375740_o 15304302_610982305769612_1854479033496323253_o 15392956_610982302436279_9048240716736631384_o 15288451_610985362435973_923546518589166165_o 15289159_610984299102746_7656134535742634121_o
15259744_610984252436084_874388829133151418_o15325138_610987185769124_2231681979070453910_o
15392806_610987359102440_1011927543084072635_o15272041_610987509102425_3705343094136222681_o15304089_610984995769343_1153309864521351507_o
15369227_610984802436029_4192606031693264497_o15403604_610984669102709_6675043672979701639_o15385421_610986929102483_8158057718772989466_o15384465_610982072436302_7855846769100992623_o

แสดงความคิดเห็น