ข่าวประชาสัมพันธ์ Archive

 •           ประกาศ จากหน่วยวิทยบริการเรื่อง เกณฑ์การแจกทุนการศึกษานิสิต สามารถขอรับใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ห้องศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ชั้น 3 ห้องแรกติดบันได) เกณฑ์การประเมินรายละเอียดตามเอกสารแนบ ด้านล่าง ⇓     &nbsp […]

  ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การแจกทุนการศึกษา

            ประกาศ จากหน่วยวิทยบริการเรื่อง เกณฑ์การแจกทุนการศึกษานิสิต สามารถขอรับใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ห้องศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ชั้น 3 ห้องแรกติดบันได) เกณฑ์การประเมินรายละเอียดตามเอกสารแนบ ด้านล่าง ⇓       […]

  Continue Reading...

 •                วันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) อธิการบดี ณ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุ […]

  มจร.ได้จัดพิธีปลูกต้นไม้เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการทำบุญ

                 วันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) อธิการบดี ณ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุ […]

  Continue Reading...

 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปลูกต้นประดู่ในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี อธิการบดี มจร พิธีปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ณ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ๐๙ […]

  ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ และร่วมพิธีปลูกต้นประดู่ ๖๑ ต้น

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปลูกต้นประดู่ในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี อธิการบดี มจร พิธีปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ณ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ๐๙ […]

  Continue Reading...

 •   ประกาศ จากหน่วยวิทยบริการฯ เรื่อง ข้อกำหนดการชำะค่าลงทะเบียนเรียน หากพ้นกำหนด ตามที่ประกาศ ไว้ นิสิต จะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ตามรายละเอียดในประกาศที่แนบมานี้ โดย 1.หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ( ป.บส.) 2.ปริญญาตรี สาขาการจั […]

  ประกาศเรื่อง ข้อกำหนดการชำะค่าลงทะเบียนเรียน…

    ประกาศ จากหน่วยวิทยบริการฯ เรื่อง ข้อกำหนดการชำะค่าลงทะเบียนเรียน หากพ้นกำหนด ตามที่ประกาศ ไว้ นิสิต จะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ตามรายละเอียดในประกาศที่แนบมานี้ โดย 1.หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ( ป.บส.) 2.ปริญญาตรี สาขาการจั […]

  Continue Reading...

 • ประกาศฯ จากหน่วยวิทยบริการเรื่อง ขนาดไซด์เสื้อ 1.เนื่องด้วย ขนาดเสื้อที่ทางหน่วยฯ จะ สั่งเป็น ไซต์ยุโรป แต่ไซต์ที่นิสิตสั่งเป็นไซต์คนไทย ทางหน่วยฯ จึงจะลดขนาดเสื้อให้ 1 ไซต์ รายละเอียดตามรูป เช่น นิสิตท่านใดที่สั่ง XL ไว้ขนาดเสื้อที่ได้จะเป็น L 2.นิส […]

  ประกาศฯ เรื่อง ขนาดไซด์เสื้อ

  ประกาศฯ จากหน่วยวิทยบริการเรื่อง ขนาดไซด์เสื้อ 1.เนื่องด้วย ขนาดเสื้อที่ทางหน่วยฯ จะ สั่งเป็น ไซต์ยุโรป แต่ไซต์ที่นิสิตสั่งเป็นไซต์คนไทย ทางหน่วยฯ จึงจะลดขนาดเสื้อให้ 1 ไซต์ รายละเอียดตามรูป เช่น นิสิตท่านใดที่สั่ง XL ไว้ขนาดเสื้อที่ได้จะเป็น L 2.นิส […]

  Continue Reading...

Page 7 of 7« First...34567